Chi tiết

 Biệt thự 6-7m (2 tầng)

Công trình khác