Chi tiết

Chủ đầu tư: Anh Trung

Địa chỉ: Trung tâm Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái

Diện tích: 76m2/sàn

Thời gian hoàn thành: 25 ngày

Công trình khác