Chi tiết

 Nhà chị Chi

Diện tích : 150m2/sàn

Địa chỉ: Phùng Khoang - Hà Nội

Công trình khác